• ایجاد فایل های دیتابیس برای هر پروژه با پسوند (.accdb) که اطلاعات ذخیره شده در این نوع فایل هم از طریق خود نرم‌افزار و هم از طریق نرم‌افزار Microsoft Access قابل فراخوانی و اصلاح می باشند.
  • امکان تعریف رودخانه‌های متعدد در هر پروژه به همراه ذخیره‌سازی عکس برای هر رودخانه بدون محدودیت تعداد.
    برای هر رودخانه تعریف شده امکان ثبت بی نهایت سری‌های مختلف دانه‌بندی و ایستگاه‌های محاسباتی، سطح مقطع و پارامتر‌های مربوط به آن می باشد.
  • امکان تعریف دانه‌بندی‌های یکنواخت و غیر‌یکنواخت و تغییر روند محاسبات بار‌‌ رسوبی مناسب با نوع دانه‌بندی
  • امکان دریافت Size Fractions برای هر سری دانه‌بندی و محاسبه قطر‌های مختلف دانه بندی توسط برازش خط رگرسیونی با درجات بالا