نسخه دمو نرم افزار STE نگارش 2.28

تومان0.00

توضیحات

برای اجرای نرم افزار حتما فایل های مورد نیاز برای اجرای نرم افزار را دریافت و نصب کنید.
روش های فعال در این نسخه :

BED LOAD :

MPM, BAGNOLD, VAN RIJN, DU BOYS, SHIELDS, YALIN, ASHIDA AND MICHIUE, PARKER ET AL, NEILSEN, SUBSTRATE LAYER PROPERTIES, WONG AND PARKER, ROTTNER, PARKER

SUSPENDED LOAD :

BAGNOLD, CLEIK AND RODI, WIUFF, BROOKS, WU ET AL

TOTAL LOAD :

BAGNOLD, BISHOP ET AL, BROWNLIE, MOLINAS AND WU, SINNAKAUDAN ET AL